bootstrap dropdown


Tech Lab

Hybrid Eco Boost

What? What is Hybrid Ecoboost ?

Hybrid means hybrid multiple functions, running in parallel. Eco means Boost means increased boost, support
Hybrid EcoBoost is a technology that utilizes renewable energy such as Solar Energy or Wind Turbine to convert it into useful fuel that all internal combustion engines can absorb. . This means that the fuel can be involved in 4 suction / compression / explode / discharge processes in diesel engines and even gasoline engines.

What does Hybrid EcoBoost solve ?

Hybrid EcoBoost solves the problem of petroleum, fossil fuels are increasingly exhausted and scarce so use fuel economically and by utilizing solar energy as fuel for engines. burn in. This endless energy source is environmentally friendly and completely free. Not only using solar power, the system can also combine energy from wind turbines, which can be installed on ships and can be used 24 hours a day.
HYBRID EcoBoost has the function of upgrading the conversion of all conventional gasoline and diesel engines into hybrid Hybrid cars that can absorb additional energy from Solar, Wind Turbine and Waste Heat. So that all types of internal combustion engines can be easily upgraded in 60 minutes.

The effect of HYBRID Eco Boost technology.
    - Reduce emissions of 10-30% of CO, CO2 and NOx emissions
    - The reduction of fuel consumption optimization, the more energy is, the more fuel savings of fuel
    - Clean old motors and recover capacity  

Tech Lab

Hybrid Eco Boost

What ? Hybrid Ecoboost là gì ?

Hybrid có nghĩa là lai ghép nhiều chức năng, hoạt động song song . Eco có nghĩa là tiết kiệm Boost có nghĩa là gia tăng, hỗ trợ
Hybrid EcoBoost là một công nghệ tận dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời Solar Energy hoặc Năng lượng gió Wind Turbine, để chuyển đổi thành nhiên liệu hữu ích mà mọi động cơ đốt trong có thể hấp thụ được. . Có nghĩa là nhiên liệu này có thể tham gia vào 4 quá trình Hút / Nén / Nổ / Xả trong động cơ diesel và cả động cơ xăng.

Công nghệ Hybrid EcoBoost giải quyết vấn đề gì ?

Hybrid EcoBoost giải quyết vấn đề nguồn dầu mỏ, năng lượng hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt, khan hiếm vì vậy phải sử dụng xăng dầu một cách tiết kiệm và bằng cách tận dụng năng lượng mặt trời thành nhiên liệu sử dụng cho động cơ đốt trong. Nguồn nhiên liệu từ năng lượng vô tận này rất thân thiện môi trường và hoàn toàn miễn phí. Không chỉ sử dụng với năng lượng mặt trời hệ thống có thể còn có thể phối hợp năng lượng từ các turbine gió, có thể lắp đặt trên các tàu biển và có thể sử dụng suốt 24/24.
Hệ thống HYBRID EcoBoost có chức năng nâng cấp chuyển đổi mọi loại động cơ chạy xăng, diesel thông thường thành động cơ lai Hybrid có thể hấp thu nhiều nguồn năng lượng bổ sung từ Solar mặt trời ,Turbine gió và năng lượng nhiệt thải . Vì vậy mà tất cả các loại động cơ đốt trong hiện nay đều có thể nâng cấp được dễ dàng trong 60 phút.

Hiệu quả của công nghệ HYBRID Eco Boost ..
    - Giảm khí thải 10-30% khí thải độc hại CO, CO2, NOX
    - Giảm tiêu hao nhiêu liệu tối ưu, năng lượng bổ sung càng nhiều thì càng tiết kiệm được nhiều nhiên liệu xăng dầu
    - Làm sạch động cơ cũ và phục hồi công suất  

Contact support

Sea Tech Group

Tòa nhà An gia Riverside
89 Hoàng Quốc Việt
KDC Phú Mỹ Hưng Q7
Saigon VN

Contacts

seatechgroup@gmail.com
Hotline: 09.1900.1860
Skype: seavillaworld
Fb.com/seavillaworld


Links

SeaVillaWorld.com
cuocsongthuongluu.com
bietthuduthuyen.com